Logo UJI
ARXIU VIRTUAL JAUME I
Documents d'època medieval relatius a la Corona d'Aragó
1137
Ramon Berenguer IV confirma els privilegis concedits als habitants de Huesca pels seus antecessors
B/ Arxiu Municipal de Huesca. Concejo
Transcripció a partir de l'edició de CARLOS LALIENA CORBERA. Documentos municipales de Huesca (1100-1350). Huesca 1988, p. 21, document 5; on cita les següents edicions anteriors del document: / R. del Arco. "Huesca en el siglo XII", II Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Huesca 1920), p. 137. / M. T. Iranzo Muñio. La muralla de Huesca en la Edad Media. Huesca, 1986, p. 126

Hoc est translatum verasciter scriptum:
"In Christi nomine et eius gratia, ego Ramon Belenguer, comite de Barcelona, atorco et confirmo illos foros et illos donativos quos rex Petrus et rege Ranimiro dedit ad illos homines de Osca, et illos mille solidos quod dedit per illos muros adobar de illas reditas de Oscha unoquoque anno. Et ego Ramon Belenguer, comite de Barcelona, dono ad illos estatores de Osca quod non donnent lezda in tota mea terra quod modo habeo et in antea, Deo volente, adquiram.
Era Mª Cª LXXª V est facta ista carta.
Signum Raimundi comes".

Universitat Jaume I. Castelló. Arxiu Virtual Jaume I - http://www.jaumeprimer.uji.es - Document nº 000961

© 2006 - Universitat Jaume I - Arxiu virtual Jaume I